„Porządek z lekami! – rusza nowy projekt!

wpis w: Projekty | 0

Okres realizacji projektu: 1.09.2019r. – 30.06.2020r.

Cel projektu: utworzenie w 291 aptekach z siedzibą w mieście Krakowie, specjalnych punktów zbiórek, które pozwolą bezpiecznie zutylizować przeterminowane i zużyte leki. Wzrost świadomości mieszkańców Krakowa co do szkodliwości przeterminowanych leków.

 

Adresaci projektu: mieszkańcy miasta Krakowa korzystający z aptek na terenie jego miasta.

Formy realizacji projektu:

  1. kampanie internetowe – informujące o szkodliwości stosowania przeterminowanych leków oraz konieczności ich prawidłowej utylizacji.
  1. Kampanie realizowane w lokalnej prasie
  1. Kampanie ulotkowe i banerowe w aptekach które przystąpią do projektu
  1. Konsultacje z Urzędem Miasta Krakowa i firmami utylizującymi leki.
 1.  

Planowane efekty realizacji projektu: 

  1. Wzrost świadomości ludzi o szkodliwości przeterminowanych leków
  1. Stworzenie 291 punktów zbiórek leków
 1. Stworzenie systemu utylizacji leków z utworzonych zbiórek leków

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

BIURO PROJEKTU: siedziba fundacji

 • Patryk Bosak – Koordynator projektu, Fundacja AKTYWIZACJA (Lider)
  tel. kom. 519 663 675, e-mail: biuro@pro-salutis.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!